Oferta

Oferta naszej propozycji współpracy w zakresie doradztwa oraz pozyskiwania Funduszów Unijnych obejmuje:

  • Wstępną weryfikację

Nasi doradcy przeanalizują dla Państwa wszelkie możliwości programowe, tak by wybrać dla Państwa działanie, w ramach jakiego dalej opracuje dokumentację.

  • Wykonanie pełnej dokumentacji

Każdy z Państwa posiada inne cele dla swojej firmy, każdy też prowadzi inny rodzaj działalności. Wychodząc temu naprzeciw zatrudniamy w naszej firmie zespół osób, które zajmują się pozyskiwaniem dofinansowań w ramach określonych sektorów prowadzonej działalności. Zapewniamy Państwu zatem osobistego specjalistę ds. Funduszy Unijnych.

Pod pojęciem pełnej dokumentacji rozumiemy:

  • Sporządzenie kompletnego wniosku o dotację,

  • Wykonanie biznesplanu. Biznesplan jest dokumentem, w którym zawarte są wszystkie istotne szczegóły związane ze sposobem realizacji inwestycji. Zawiera również harmonogram wykorzystania posiadanych zasobów kapitałowych i rzeczowych. Dla podmiotów zewnętrznych, a zwłaszcza instytucji przyznających Fundusze Unijne obrazuje ryzyko prowadzenia działalności oraz przewidywane zyski w określonych ramach czasowych.

  • Analizę finansowo-ekonomiczną.

  • Monitorowanie terminów naborów dokumentacji ogłaszanych przez instytucje, udzielające dofinansowań.

Naszym zadaniem jest kompleksowa obsługa w zakresie pozyskiwania dotacji na:

Infrastrukturę i środowisko

Sprzęt, maszyny,

urządzenia, wyposażenie

Rolnictwo

Przedsiębiorstwo rolno-spożywcze

Odnawialne źródła energii

Turystykę

Innowacje

Samochody specjalistyczne

E-biznes

Przemysł

Badania i rozwój

Ochronę środowiska

Stanowiska pracy

Szkolenia i doradztwo

Skontaktuj się z nami

Dane teleadresowe:

BS System Sp. z o.o.

Ul. Gliwicka 52

44-171 Pławniowice

NIP: 9691624072

telefon: +48 519315175

infolinia: 8:00-16:00

e-mail: 

centrumfunduszy@gmail.com

Wysokość dotacji