design your own website for free


Grupa fundusze.org

Dotacje, Kredyty, Leasing, Faktornig.

Grupa serwisów należących do fundusze.org jest zarządzana przez Tomasza Hołówko - Eksperta ds produktów biznesowych na codzień współpracującego z jedną z trzech największych w Polsce firm pośrednictwa finasowego Notus Finanse S.A. w Warszawie - firmą od 2016 r w 100% należącą do Grupy Nationale Nederlanden.

Świadczę usługi pośrednictwa finansowego w zakresie dotacji unijnych, kredytów firmowych, leasingu oraz faktoringu.

Jeżeli jesteś zaintersowany współpracą zapraszam do kontaktu telefonicznego, mailowego lub na spotkanie do siedziby firmy Notus Finanse S.A. w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 76, I piętro.

Telefon: 605 993 726 poczta email: tomasz.holowko@notusfinanse.pl 

Telefon: 501 363 605, poczta email: biuro@fundusze.org.

Mobirise

Tomasz Hołówko
Ekspert ds produktów biznesowych

Ur. 7 stycznia 1981 r. w Głogowie. mgr ekonomii, autor pracy naukowej pt. Faktoring jako instrument finansowy wykorzystywany w transakcjach eksportowych na przykładzie KGHM Polska Miedź S.A.

Numer wpisu do rejestru pośredników kredytowych Komisji Nadzoru Finansowego - RPK000836 www.knf.gov.pl 

DOŚWIADCZENIE

* Rok 2017-Ekspert ds finansowych produktów biznesowych Notus  
   Finanse S.A.
* 2010-obecnie-Przedsiębiorca B2B, B2C
* 2013-2015 Starszy Koordynator ds Usług/Service Management
   IBM Global Service Delivery Centre Sp. z o.o.
* 2008-2011 Specjalista ds funduszy unijnych (Zespół ds
   Finansowo-Księgowy oraz Zespół ds Informatyzacji w instytucji
   centralnej Władza Wdrażająca Programy Europejskie w Warszawie,      obecnie pod nazwą Centrum Projektów Polska Cyfrowa ). 
* 2006-2007 Stażysta w Departamencie Sprzedaży Biura Zarządu
   KGHM Polska Miedź S.A.

EDUKACJA

* Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Studia magisterskie,
   kierunek Stosunki Międzynarodowe, specjalizacja Handel
   Zagraniczny, studia stacjonarne.
* Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Studia Podyplomowe,
   Informatyczne systemy w zarządzaniu przedsiębiorstwem –
   strategia, projektowanie, wdrażanie.
* Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Studia Podyplomowe,
   Zamówienia Publiczne.

Tomasz Hołówko
Ekspert Notus Finanse S.A. Warszawa, ul. Marszałkowska 76, I piętro
605 993 726, 501 363 605
tomasz.holowko@notusfinanse.pl